Contributie 2017. Voorkom uitschrijving!

Let op! De contributie hàd betaald moeten zijn vóór 1 februari 2017! Vermeld bij de betaling uw lidmaatschapsnummer, naam waarmee u lid bent en woonplaats. Betalingen zonder deze informatie worden niet in behandeling genomen.

Beëindiging van het lidmaatschap per 2018 dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie vóór 1 december 2017! Opzeggingen ná 1 december gelden per 1 januari 2019.

Hiermee vervalt de betalingsverplichting van de voorgaande jaren niet. Voorkom dat u uitgeschreven wordt als lid.

Heeft u begin juni nog geen boekje ontvangen? Dan is uw betaling waarschijnlijk nog niet (op de juiste manier) binnen.

Wilt u weten of uw betaling op de juiste manier binnen is gekomen? Neem dat contact op met de penningmeester via +31 (0)58 2895429 of per email.