Je inzending voor de Pinscher Pitch “kerst editie”

Copij Pinscher Pitch kerstnummer 2017

De PP valt alweer snel op de mat.  De vorige is amper uit of de volgende komt er al weer aan. Je bent nog niet te laat met insturen. We ontvangen graag je bijdrage voor het kerstnummer voor 1 december. Wil je meedoen aan de rubriek “laat je DP zien?” Waarin we je voor deze editie vragen om een foto in te sturen in een typische DP houding? Of je foto laten opnemen in de foto galerij? Of gewoon een heel erg leuk ander stukje over jouw en je DP? Stuur je inzending voor 1 december en we gaan ermee aan de slag!

Groet Jeroen

Contributie 2017. Voorkom uitschrijving!

Let op! De contributie hàd betaald moeten zijn vóór 1 februari 2017! Vermeld bij de betaling uw lidmaatschapsnummer, naam waarmee u lid bent en woonplaats. Betalingen zonder deze informatie worden niet in behandeling genomen.

Beëindiging van het lidmaatschap per 2018 dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie vóór 1 december 2017! Opzeggingen ná 1 december gelden per 1 januari 2019.

Hiermee vervalt de betalingsverplichting van de voorgaande jaren niet. Voorkom dat u uitgeschreven wordt als lid.

Heeft u begin juni nog geen boekje ontvangen? Dan is uw betaling waarschijnlijk nog niet (op de juiste manier) binnen.

Wilt u weten of uw betaling op de juiste manier binnen is gekomen? Neem dat contact op met de penningmeester via +31 (0)58 2895429 of per email.