11 Mei 2019 ALV DPVN

Op 11 mei 2019 wordt de ALV van de DPVN gehouden.

De locatie is:

KCM Zwolle

Anthony Fokkerstraat 11

8013 NS Zwolle

Let op parkeren bij de tuinland, op het terrein zelf zijn ze aan het verbouwen en is er geen parkeer mogelijkheid.

 

Agenda Algemene Ledenvergadering DPVN 2019

Datum:            11-05-2019

Tijd:                 10.00 – 12.30 uur

 1.  Opening:
 1. Mededelingen:
 • KCM 6 okt.
 1. Ingekomen stukken:
 • .
 1. Verslag ALV april 2018:
 • Gepubliceerd in PP maart 2019.
 1. Begroting 2019:
 • Wordt op de vergadering uitgedeeld.
 1. Bevindingen kascommissie:
 • .
 1. Verkiezing kascommissie:
 • H.van Huet en M. Bruinenberg. H. van Huet is aftredend.
 1. Bestuursverkiezing:
 • Aftredend niet herkiesbaar

Mevr. L. van der Veen (voorzitter). Deze vacature is daarna vacant.

 • Aftredend niet herkiesbaar

Dhr. J. Broekema (algemeen bestuurslid). Deze vacature is daarna vacant.

 • Als kandidaat heeft R. van Veen zich beschikbaar stelt als algemeen bestuurslid. Zij stelt zich voor aan de aanwezige van de ALV, over haar motivatie om in het bestuur te stappen.
 1. Toekomst bestendige vereniging:
 • .
 1. Rondvraag:
 • .
 1. Sluiting:
 • .

 

De notulen van de vorige vergadering staan gepubliceerd in de PP van maart 2019, mocht u deze niet kunnen vinden geef het dan tijdig aan, dan sturen wij heb u toe.