shows

SHOWS

voor de Duitse Pinscher

ZELF MEEDOEN AAN EEN SHOW?

De redenen van het meedoen aan een clubmatch of tentoonstelling kunnen verschillend zijn. De een wil graag een keurverslag van zijn hond hebben om te weten of de hond ’technisch’ gezien goed in elkaar steekt. De ander wil misschien graag het ras promoten. De volgende zou graag een Nederlands Kampioenschap titel halen voor zijn of haar hond. Natuurlijk is het ook heel gezellig om eens mee te doen!

Wat moet de hond kunnen om mee te doen?

Eigenlijk moet de hond zichzelf  kunnen laten zien oftewel showen. Een keurmeester kan het beste de hond beoordelen als deze netjes stilstaat op vier poten. Ook zal de keurmeester het gebit moeten kunnen bekijken of de beet correct is (Duitse Pinschers behoren een schaargebit te hebben) en of het gebit compleet is (zijn alle tanden wel aanwezig).

Daarnaast zal een keurmeester de hond ook beoordelen op het gangwerk. Dat houdt in dat u, op aanwijzing van de keurmeester, mag lopen in een bepaald figuur en wel zo dat de hond draaft zonder te trekken. De keurmeester laat een verslag schrijven met daarin de punten wat hij/zij van de hond vindt.

Er zijn verschillende kwalificaties te behalen: Uitmuntend | Zeer goed | Goed | Matig.

Maar hoe kan ik meedoen?

Er worden jaarlijks, door heel Nederland, tentoonstellingen en clubmatches van Kynologenclubs gehouden. Deze kunt u onder andere vinden op de evenementenkalender maar ook op de site van Raad van Beheer. U heeft een inschrijfformulier nodig dat u kunt opvragen bij het desbetreffende secretariaat van de tentoonstelling. Hier kunt u vinden waar en wanneer een show georganiseerd wordt.

Het inschrijfformulier dient u op te sturen, tegelijkertijd dient het inschrijfgeld overgemaakt te worden. De kosten voor een Internationale tentoonstelling zijn per show verschillend. De kosten voor een clubmatch zijn minder. Hier kunt u echter geen CAC of CACIB winnen, mits het een kampioenschapsclubmatch van de rasvereniging is. Let goed op de sluitings datum, deze ligt meestal 6 weken voor de dag van de tentoonstelling.

En dan is de grote dag aangebroken.

Een week voor aanvang van de show, heeft u een bewijs van inschrijving thuisgestuurd gekregen. Deze kaart en het toegangsbewijs niet vergeten mee te nemen! Wees vooral op tijd!

Vaak is het vroeg uit de veren want de honden inlaat sluit vaak om 09.30 uur en de keuringen beginnen om 10.00 uur. Er is geen veterinaire keuring meer voor de show. U bent wel verplicht het intentingsboekje mee te nemen!

Eenmaal binnen het tentoonstellingsgebouw gaat u op zoek naar de bench en draagnummer. Deze staan vermeld in de catalogus. Het bewijs van inschrijving dient u bij de ring, waar uw hond gekeurd zal worden, af te geven aan de mensen achter de tafel voor aanvang van alle keuringen. Dan is het wachten tot het moment waarop u aan de beurt bent. De ringmeester roept de nummers in de ring die aan de beurt zijn. Meestal zijn er meerdere honden in uw klasse. Nadat de keurmeester de honden gekeurd heeft, worden de honden gekwalificeerd en geplaatst.

Wordt u eerste of tweede in een klasse, dan wordt (als u eerste bent geworden) u terug verwacht later in de ring voor de aanwijzing van de beste reu of teef, terwijl degene die tweede is geworden in de klasse waar de winnaar uit komt, meedingt naar het reservekampioenschap. Op tentoonstellingen komen voor het kampioenschap en het res. kampioenschap alleen honden in aanmerking die de kwalificatie ‘Uitmuntend’ hebben behaald. De hond die dus 2 Zeer Goed heeft behaald achter een hond die 1 Uitmuntend heeft, dingt niet mee naar het reservekampioenschap.

Wat is een C.A.C. en onder welke omstandigheden kan een hond deze krijgen?

Een C.A.C. staat voor de afkorting van een ‘Certificat d’Aptitude au Championnat’ en dat is een kampioenschapprijs. De titel “Nederlands Kampioen” wordt toegekend aan de hond die 4 Nederlandse CAC’s heeft behaald. De hond moet op of na de dag waarop de laatste CAC gehaald wordt, minimaal 27 maanden oud zijn. Als hij al voor de leeftijd van 27 maanden 4 CAC’s heeft behaald, dan moet men minimaal een reserve CAC halen nadat de hond 27 maanden is. Verder moeten de vereiste CAC’s door ten minste twee verschillende keurmeesters zijn toegekend. Voor uitzonderingen en verdere bepalingen kun je uitgebreide info vinden op de site van de Raad van Beheer.

Sinds 2006 is er naast het Nederlands Kampioenschap ook het Nederlands Jeugd Kampioenschap. Hiervoor dient u de hond in te schrijven in de Jeugdklasse van een show. Dit kan alleen als de hond tussen de 9 en de 18 maanden is. Als de hond 3x U1 wordt in de Jeugdklasse is uw hond Nederlands Jeugd Kampioen.

Ook het Nederlands Veteranen Kampioenschap is in 2006 geintroduceerd. Hiervoor geldt dat uw hond minimaal 3x een 1U in de Veteranenklasse moet behalen. U mag uw hond inschrijven in de Veteranenklasse indien hij/zij 8 jaar of ouder is.

En dan het keurverslag

Nadat de honden gekeurd zijn, krijgt men een keurverslag en de eventuele kampioenschapprijzen. Op vertoon van het verslag kan men nog een herinnering in ontvangst nemen bij het secretariaat. Is uw hond niet de beste van het ras geworden? Dan bent u feitelijk ‘klaar’ deze dag. Er is op een show ook belangstelling van bezoekers. Een show is voor hun een goede gelegenheid om iets over het ras te weten te komen of naar pups te informeren.

De tentoonstellingsleiding geeft aan wanneer u het pand mag verlaten. Zo’n tentoonstellingsdag is zeer vermoeiend voor uw hond. De hond kan tijdens die dag alleen uitgelaten worden op de daarvoor aangewezen uitlaatplaats. Zorg goed voor uw hond. Geef hem vers drinkwater en af en toe wat brokjes. Laat uw hond nooit onbeheerd achter in de bench. Eenmaal thuisgekomen laat u uw hond eerst even lekker uitblazen en neem zelf ook de tijd om even op adem te komen!

Wilt u graag meedoen maar u heeft nog vragen, twijfels of misschien support nodig? Neem dan contact op met de vereniging. Deze wil u graag helpen!

WAT ZOU EEN KEURMEESTER VAN MJN DP VINDEN?

Het hele jaar door worden er zo’n 20 shows door heel Nederland georganiseerd. Deze zijn over het algemeen redelijk groot van opzet en alle hondenrassen komen aan bod. De DPVN organiseert jaarlijks een kampioensclubmatch. Hier zullen alleen DP’s aan mee doen. Op deze officiële show zijn wel CAC  punten te behalen. Op onze evenementen pagina vindt u waar en wanneer er shows georganiseerd worden.

Check voor de laatste informatie altijd de site van de organisator. Eventuele wijzigingen worden niet altijd overgenomen.

KLIK HIER VOOR DE UITSLAGEN VAN DE KCM 2015

KLIK HIER VOOR DE UITSLAGEN VAN DE KCM 2017

KLIK HIER VOOR DE UITSLAGEN VAN DE KCM 2018

KLIK HIER VOOR DE UITSLAGEN VAN DE KCM 2019

KLIK HIER VOOR DE UITSLAGEN VAN DE KCM 2023