Convenant uitsluiten van fokken met niet erkende kleur.

In de ALV van sept 2017 hebben wij het uitgebreid gehad over het afsluiten van het convenant uitsluiten van fokken met niet erkende kleur. De uitleg en notulen van sept 2017 heeft u allen toegestuurd gekregen.

Op dit dag is er unaniem besloten om dit door te laten gaan. Inmiddels is alles rond en is hier onder het convenant voor iedereen te lezen. Dit convenant is ingegaan per 01-01-2019.

Mocht u de notulen en bijbehorende bijlage niet meer kunnen terug vinden en deze opnieuw willen ontvangen is dat natuurlijk geen probleem, stuur dan een mail naar het secretariaat.