lid worden & contributie

LID WORDEN & CONTRIBUTIE

wordt u ook lid van de DPVN?

Uw steun is van harte welkom!

Door uw lidmaatschap steunt u de club en kunt u deelnemen aan leuke Duitse Pinscher activiteiten die georganiseerd worden. Zonder leden geen vereniging. En daarbij geldt, hoe meer zielen hoe meer vreugd.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. U kunt dan deelnemen aan verschillende gezellige DP activiteiten die de vereniging voor haar leden organiseert.

 • voor- en najaarswandeling
 • een jaarlijkse kampioensclubmatch
 • een evenementendag
 • en u kunt uw stem uitbrengen op de Algemene Ledenvergadering.

Ook ontvangt u het clubblad van de DPVN digitaal en in december valt er een papieren versie bij u in de brievenbus.

Contributie

 • leden Nederland

  Leden woonachtig in Nederland betalen € 30,- per jaar.

 • Huisleden

  Huisleden betalen € 12,50 per jaar.

 • leden buitenland binnen Europa

  Buitenlandse leden woonachtig binnen Europa betalen € 37,50 per jaar.

De contributie moet betaald zijn voor 1 februari van het lopende jaar. De contributie kan worden overgemaakt op

 • ING rekening (IBAN) NL85 INGB 0105 2125 47 t.a.v. Duitse Pinscher Vereniging Nederland te Groningen
 • Vermeld bij de betaling uw lidmaatschapsnummer, naam waarmee u lid bent en woonplaats. Betalingen zonder deze informatie worden niet in behandeling genomen.

Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren voor 1 december van het lopende jaar bij de ledenadministratie.

Vult u het onderstaande formulier in om u aan te melden als lid van onze vereniging!

Ja ik wil graag lid worden!

2 + 5 = ?

EEN GEZELLIGE VERENIGING MET LEUKE DP ACTIVITEITEN

De contributie moet betaald zijn voor 1 februari van het lopende jaar. Vermeld bij de betaling uw lidmaatschapsnummer, naam waarmee u lid bent en woonplaats. Betalingen zonder deze informatie worden niet in behandeling genomen.

Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren voor 1 december van het lopende jaar bij de ledenadministratie.

165

aangesloten leden in 2022